Στον ιστοχώρο αυτό παρουσιάζουμε αναλυτικά και παραστατικά τα στοιχεία που προκύπτουν από την πρόσφατη μελέτη της ΕΥΔΑΠ για το έργο κατασκευής του ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, που θα δημιουργηθεί στη θέση Πλατύ Χωράφι, αλλά και των συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης (ανλτιοστάσια και αγωγοί).

Λόγω της έκτασης και της πολυπλοκότητας της μελέτης, υπάρχει αυξημένος βαθμός δυσκολίας ανάγνωσης και ιδιαίτερα συνδυαστικής παρατήρησης κειμένων, χαρτών και σχεδίων. Για τον λόγο αυτό χωρίσαμε τα κείμενα σε επιμέρους ενότητες, ενσωματώσαμε τους pdf χάρτες και τις φωτογραφίες σε έναν διαδραστικό χάρτη με υπόβαθρο δορυφορικής εικόνας, όπου καθένας μπορεί να πλοηγηθεί εύκολα, αναζητώντας τις θέσεις που τον ενδιαφέρουν.

Οι πληροφορίες προέρχονται από τη μελέτη που πραγματοποίησε η μελετητική εταιρεία ΕΜΒΗΣ ΑΕ για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και παραδόθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016. Περιλαμβάνει κείμενο 267 σελίδων, 6 παραρτήματα συνολικά 284 σελίδων, 29 σχέδια και 9 σύνθετους χάρτες.

Η πλήρης μελέτη δόθηκε ηλεκτρονικά στον Καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλο μετά από σχετική του αίτηση (αρ.πρωτ. 60026/20-3-17) στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστούμε τους προγραμματιστές και συνεργάτες που εργάστηκαν για την κατασκευή του ιστοχώρου αυτού.

Για τυχόν παραλήψεις και λάθη παρακαλώ επικοινωνήστε στο email info@avassilopoulos.gr ή στο τηλέφωνο 211 8004294.