Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τίτλος έργου Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά στο έργο: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών». 1.2 Είδος και μέγεθος του έργου Το έργο αφορά στην αποχέτευση των Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου, Σπάτων‐Αρτέμιδας, καθώς και τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Ν. Μάκρης (Ν. Βουτζάς και Μάτι) και του Δήμου Παιανίας (Μπούρας και Αργιθέα). Το έργο περιλαμβάνει, τους κεντρικούς και βασικούς συλλεκτήρες της περιοχής που θα εξυπηρετηθεί από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), τα απαιτούμενα αντλιοστάσια, το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων και τα έργα διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών. 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 Θέση του έργου Η προτεινόμενη θέση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) «Πλατύ Χωράφι – Έτος Στέκο» απεικονίζεται στην ευρύτερη περιοχή στον Χάρτη Προσανατολισμού (Χάρτης 1, Κεφάλαιο 15). H θέση «Πλατύ Χωράφι‐ Έτος Στέκο» απέχει περίπου:  1,5 km περίπου ανάντη της διασταύρωσης Ραφήνας και  500 m ανατολικά της Λεωφόρου Μαραθώνος. Η χωροθέτηση των επιμέρους μονάδων της εγκατάστασης επεξεργασίας, των έγων επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού και της διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών παρουσιάζεται στο σχέδιο γενικής διάταξης των έργων (Αριθμός Σχεδίου 1, Κεφάλαιο 15). Στο ίδιο σχέδιο παρουσιάζονται και οι θέσεις των αντλιοστασίων και οι βασικές χαράξεις των κεντρικών και βασικών συλλεκτήρων. Το έργο δεν εμπίπτει περιοχή του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α’60), η θέση του έργου δεν βρίσκεται σε γήπεδο έκτασης δασικού χαρακτήρα ή εντός περιοχής αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στην περιοχή του έργου δεν απαντώνται εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής ή κοινής ωφελείας, που να επηρεάζονται από αυτό. 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (Α’87) η θέση του προτεινόμενου έργου (κεντρικοί και βασικοί συλλεκτήρες, αντλιοστάσια, ΚΕΛ, έργα διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης) υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής, και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 2 Ανατολικής Αττικής και τους Δήμους Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος. Το ΚΕΛ ειδικά, βρίσκεται διοικητικά στα όρια του δήμου Σπάτων‐Αρτέμιδος. 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου βάρους του γηπέδου κατά ΕΓΣΑ ’87 είναι: Χ Υ 496915,55 4205728,91 Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του πολύγωνου του γηπέδου του ΚΕΛ κατά ΕΓΣΑ ’87 είναι: Χ Υ Χ Υ 1 496937,60 4205917,10 34 497031,77 4205686,12 2 496938,04 4205917,02 35 497019,15 4205674,93 3 496977,12 4205910,41 36 497007,81 4205662,49 4 497013,71 4205904,43 37 497001,83 4205652,04 5 497018,76 4205903,45 38 496997,51 4205645,06 6 497035,10 4205900,59 39 496992,74 4205637,38 7 497043,74 4205898,10 40 496990,97 4205629,96 8 497074,21 4205889,35 41 496986,39 4205615,35 9 497112,98 4205876,51 42 496984,87 4205609,00 10 497120,74 4205873,11 43 496979,22 4205584,00 11 497171,77 4205852,11 44 496970,69 4205555,50 12 497174,42 4205850,88 45 496966,41 4205541,50 13 497176,38 4205849,92 46 496963,25 4205532,50 14 497169,53 4205840,87 47 496957,72 4205519,15 15 497161,49 4205830,24 48 496951,13 4205518,47 16 497153,84 4205820,14 49 496927,80 4205495,89 17 497146,79 4205810,81 50 496914,47 4205483,31 18 497139,55 4205801,25 51 496909,84 4205483,92 19 497131,87 4205790,27 52 496743,47 4205505,02 20 497128,61 4205785,56 53 496742,59 4205516,56 21 497125,70 4205781,36 54 496743,32 4205526,21 22 497120,20 4205771,34 55 496756,80 4205638,76 23 497114,23 4205760,47 56 496775,45 4205692,09 24 497106,94 4205751,01 57 496778,23 4205709,20 25 497099,28 4205741,00 58 496779,62 4205770,12 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 3 Χ Υ Χ Υ 26 497096,69 4205737,50 59 496776,52 4205895,01 27 497083,41 4205727,96 60 496774,75 4205936,17 28 497077,14 4205722,75 61 496777,43 4205936,13 29 497070,12 4205717,17 62 496926,02 4205924,10 30 497056,42 4205706,72 63 496931,77 4205923,68 31 497050,45 4205701,47 64 496936,33 4205922,49 32 497044,50 4205696,79 65 496935,89 4205917,38 33 497038,22 4205692,02 66 496937,60 4205917,10 Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου βάρους των κύριων αντλιοστασίων είναι: Κωδικός αντλιοστασίου Χ Υ 1 ΑΛ 500903,08 4204641,13 2 ΑΡ 499797,60 4207378,81 3 ΑΛ1 501960,79 4205462,25 4 ΑΛ2 501684,75 4204545,45 5 ΑΛ3 500936,29 4203993,35 6 ΑΡ1 501683,12 4206498,69 7 ΑΡ2 501047,54 4207451,60 8 ΑΡ3 500732,11 4208097,25 9 ΑΡ4 500337,89 4208498,39 10 ΑΡ5 499747,26 4209361,86 11 ΑΡ6 499973,77 4210066,74 12 Σπάτων 491520,32 4200876,92 13 ΑΛ4 500558,22 4202361,06 14 ΑΛ5 500563,13 4200946,79 15 ΑΛ6 500968,56 4200142,85 16 ΑΛ7 500965,52 4198659,43 17 ΝΑΑ.1 494716.39 4208853.44 18 ΝΑΑ.2 494387.64 4208251.29 19 ΝΑΑ.3 493919,14 4207432,17 20 ΑΑ.1 495957,23 4208417,59 21 ΑΑ.2 496603.69 4208342.40 22 ΑΑ.3 496289,71 4207699,52 23 ΑΛΚ 500651,61 4202572,05 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 4 Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του αγωγού διάθεσης των εκροών είναι: Χ Υ Τελευταίο σημείο χερσαίου τμήματος αγωγού διάθεσης 501985,20 4205522,06 Σημείο εκβολής στη θαλάσσια περιοχή 504247,78 4206661,06 1.4 Κατάταξη του έργου Σύμφωνα με το Παράρτημα IV, της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 ‐ Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) », το προτεινόμενο έργο ανήκει στην 4η και 10η Ομάδα Έργων και Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα συγκαταλέγεται στις ακόλουθες κατηγορίες:  «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα» (4η Ομάδα ‐ Α/Α 19),  «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος/…/ γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική‐ βιομηχανική χρήση» (4η Ομάδα ‐ Α/Α 20), και  «Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου» (10η Ομάδα ‐ Α/Α 6α) Σύμφωνα με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις του ίδιου πίνακα, αναφορικά με τη συνολική κατάταξη του έργου και την συνεπαγόμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι αγωγοί διάθεσης των λυμάτων, καθώς και οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός ορίων οικισμών συμπαρασύρονται στην υψηλότερη κατηγορία κατάταξης του ΚΕΛ. Με δεδομένο ότι το ΚΕΛ εξυπηρετεί πληθυσμό ανώτερο των 100.000 κατοίκων, ανήκει στην Κατηγορία Πρώτη και Υποκατηγορία 1 (Α1), ενώ με δεδομένο πως η ισχύς της ηλεκτροπαραγωγής είναι μικρότερη των 3 MW, ανήκει στην Κατηγορία Πρώτη και Υποκατηγορία 2 (Α2). Επομένως, η συνολική κατάταξη του έργου ανήκει στην Κατηγορία Πρώτη και Υποκατηγορία 1 (Α1) και για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 3 του Νόμου 4014/2011. Συνεπώς, η διάρθρωση της παρούσας μελέτης είναι σύμφωνη με τα περιεχόμενα όπως αναφέρονται:  στην παρ.4 του Άρθρου 11 «Περιεχόμενο φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης» και το Παράρτημα 2 «Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ του Ν. 4014/2011,  στο Παράρτημα 2 «Βασικές προδιαγραφές μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων Α’ Κατηγορίας» και τα ιδιαίτερα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 5 ζητήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα 4, ενότητα 4.4 «Ομάδα 4η Συστήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων» της υπ’ αρ. οικ. 170225/2014 Υ.Α. «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ (ΦΕΚ 135/Β'/27‐1‐2014)», και λαμβάνοντας υπόψη,  την παρ. Β.1. του Άρθρου 4 «Διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1» της υπ’ αρ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/ 19.04.2013 Υ.Α.  και τις ειδικότερες προδιαγραφές που είχαν τεθεί στην σχετική ΕΣΥ και το Τεχνικό Αντικείμενο της ΜΠΕ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2 της υπ’ αρ. οικ. 170225/2014 Υ.Α., ως περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή γύρω από το έργο στα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία της οποίας έχει επιπτώσεις η κατασκευή και λειτουργία του. Ειδικότερα καθορίζεται η εξής ελάχιστη ακτίνα της περιοχής μελέτης:  για γραμμικά έργα της υποκατηγορίας Α1, 1 km από τον άξονά τους για περιοχές εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης ή 500 m αντίστοιχα για περιοχές εντός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης  για εμβαδικά έργα της υποκατηγορίας Α1, 2 km από τα όρια του γηπέδου για περιοχές εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης ή 1 km αντίστοιχα για περιοχές εντός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης Η έκταση της περιοχής μελέτης μπορεί κατά περίπτωση και κατά την κρίση του μελετητή της ΜΠΕ να αυξηθεί, ανάλογα με το περιβαλλοντικό μέσο και ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας σε συσχέτιση με τη ζώνη επιρροής του. Κατά συνέπεια, λόγω της αναμενόμενης θετικής επιρροής του έργου αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, συνθηκών υγιεινής και ανάπτυξης, και σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα ως περιοχή μελέτης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή η οποία αποτελεί το πεδίο συλλογής λυμάτων και παρουσιάζεται στον Χάρτη 2 του Κεφαλαίου 15. Η δραστηριότητα δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 3137/191/Φ.15/(ΦΕΚ 1048 Β΄)/2012 ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/6.12.2012), Φ15/48/5/2014, (ΦΕΚ 27/Β/13.1.2014) και οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 2604/Β/30.9.2014) και ισχύει, καθώς το ΚΕΛ δεν έχει όχληση, γιατί δεν είναι βιομηχανική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450)‐ Οδηγία IED «περί βιομηχανικών εκπομπών ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης». Σχετικά με την ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354/Β/17‐2‐2016), γνωστή ως SEVESO III, «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 6 μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, (Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), ο πως διορθω θηκε (Β΄2259/2007)), διευκρινίζεται ότι το εν λόγω έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δεδομένου ότι δεν αποτελεί εγκατάσταση δραστηριότητας, όπου να προβλέπεται παρουσία επικίνδυνων ουσιών που μπορούν να δημιουργηθούν από μια χημική βιομηχανική διαδικασία (βλ. παρ.1, Άρθρ. 2 της προαναφερόμενης ΚΥΑ). 1.5 Φορέας έργου Τα στοιχεία του φορέα του έργου είναι: Επωνυμία: ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λαοδικείας 29 και Ιλισίων 9, Περιοχή: Ιλίσια, 157 71 Ζωγράφος Αττικής Τηλεφωνικοί Αριθμοί: 210 2144190 Fax: 210 2144191 e‐mail: gstefan@eydap.gr web address: https://www.eydap.gr/ Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας: Γεωργία Στεφανάκου e‐mail: gstefan@eydap.gr Ευάγγελος Φούγιας e‐mail: efougias@eydap.gr 1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής έργου Τα στοιχεία του μελετητή περιβάλλοντος του έργου είναι: Επωνυμία: ΕΜΒΗΣ Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παπαρρηγοπούλου 21, 15343 Περιοχή: Αγία Παρασκευή, Αθήνα Τηλεφωνικοί Αριθμοί: +30 210 6528078, +30 210 6084286 Fax: +30 210 6528760 e‐mail: info@emvis.gr web address: http://www.emvis.gr/ Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας: Απόστολος Τζίμας e‐mail: atzimas@emvis.gr

Σχέδια και χάρτες σε pdf