Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 240 14 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της θέσης εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου. Φωτογραφία 14‐1: Προτεινόμενη Θέση Οικοπέδου ΚΕΛ, Κατεύθυνση Νοτιοανατολικά Φωτογραφία 14‐2: Προτεινόμενη Θέση Οικοπέδου ΚΕΛ, Κατεύθυνση Νότια Φωτογραφία 14‐3: Προτεινόμενη Θέση Οικοπέδου ΚΕΛ, Κατεύθυνση Νοτιοδυτικά Φωτογραφία 14‐4: Προτεινόμενη Θέση Αγωγού Διάθεσης, Σημείο εκκίνησης υποθαλασσίου τμήματος Φωτογραφία 14‐5: Προτεινόμενη Θέση Κεντρικού α/σ Ραφήνας ΑΡ, Κατεύθυνση Δυτικά Φωτογραφία 14‐6: Προτεινόμενη Θέση Κεντρικού α/σ Ραφήνας ΑΡ, Κατεύθυνση Νοτιοανατολικά Φωτογραφία 14‐7: Προτεινόμενη Θέση α/σ Ραφήνας ΑΡ1, Κατεύθυνση Βορειοανατολικά Φωτογραφία 14‐8: Προτεινόμενη Θέση α/σ Ραφήνας ΑΡ1, Κατεύθυνση Νοτιοδυτικα Φωτογραφία 14‐9: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Ραφήνας ΑΡ2, Κατεύθυνση Βορειοανατολικά Φωτογραφία 14‐10: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Ραφήνας ΑΡ2, Κατεύθυνση Ανατολικά Φωτογραφία 14‐11: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Ραφήνας ΑΡ3, Κατεύθυνση δυτικά Φωτογραφία 14‐12: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Ραφήνας ΑΡ3, Κατεύθυνση Νοτιοδυτικά Φωτογραφία 14‐13: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Ραφήνας ΑΡ4, Κατεύθυνση Νότια Φωτογραφία 14‐14: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Ραφήνας ΑΡ4, Κατεύθυνση Βορειοδυτικά Φωτογραφία 14‐15: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Ραφήνας ΑΡ5, Κατεύθυνση Βόριοδυτική Φωτογραφία 14‐16: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Ραφήνας ΑΡ5, Κατεύθυνση Νοτιοανατολική Φωτογραφία 14‐17: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Ραφήνας ΑΡ6, Κατεύθυνση Νοτιοανατολικά Φωτογραφία 14‐18: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Ραφήνας ΑΡ6, Κατεύθυνση Νοτιοδυτικά Φωτογραφία 14‐19: Προτεινόμενη Θέση Κεντρικού Αντλιοστασίου Λούτσας ΑΛ, Κατεύθυνση Βορειοδυτικά Φωτογραφία 14‐20: Προτεινόμενη Θέση Κεντρικού Αντλιοστασίου Λούτσας ΑΛ, Κατεύθυνση Νοτιοανατολικά Φωτογραφία 14‐21: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Λούτσας ΑΛ1, Κατεύθυνση Νοτιοανατολικά Φωτογραφία 14‐22: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου Λούτσας ΑΛ1, Κατεύθυνση Νοτιοδυτικά Φωτογραφία 14‐23: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου ΑΛ2, Κατεύθυνση Βόρεια Φωτογραφία 14‐24: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου ΑΛ2, Κατεύθυνση Ανατολικά Φωτογραφία 14‐25: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου ΑΛ3, Κατεύθυνση Βόρεια Φωτογραφία 14‐26: Προτεινόμενη Θέση Αντλιοστασίου ΑΛ3, Κατεύθυνση Βορειοανατολικά Φωτογραφία 14‐27: Τελικώς Επιλεγείσα θέση αντλιοστασίου Σπάτων, Κατεύθυνση Δυτική Φωτογραφία 14‐28: Τελικώς Επιλεγείσα θέση αντλιοστασίου Σπάτων, Κατεύθυνση Νοτιοδυτική Φωτογραφία 14‐29: Τελικώς Επιλεγείσα θέση Αντλιοστασίου ΑΛ4, Κατεύθυνση Νοτιοδυτικά Ρέμα Ασυρμάτου Φωτογραφία 14‐30: Τελικώς Επιλεγείσα θέση Αντλιοστασίου ΑΛ4, Κατεύθυνση Βορειοδυτικά Φωτογραφία 14‐31: Τελικώς Επιλεγείσα Θέση Αντλιοστασίου ΑΛ5, Κατεύθυνση Βοριοδυτικά Φωτογραφία 14‐32: Τελικώς Επιλεγείσα Θέση Αντλιοστασίου ΑΛ5, Κατεύθυνση Ανατολικά Φωτογραφία 14‐33:Θέση Αντλιοστασίου ΑΛ6, Κατεύθυνση Ανατολικά‐ Βορειοανατολικά Φωτογραφία 14‐34: Προτεινόμενη θέση Αντλιοστασίου ΑΛ6, Κατεύθυνση Νοτιοανατολικά Φωτογραφία 14‐35: Τελικώς Επιλεγείσα Θέση Αντλιοστασίου ΑΛ7, Κατεύθυνση Δυτική Φωτογραφία 14‐36: Τελικώς Επιλεγείσα Θέση Αντλιοστασίου ΑΛ7, Κατεύθυνση Νοτιοδυτική Φωτογραφία 14‐37: Προτεινόμενη θέση ΑΛΚ, κατεύθυνση βορειοδυτική Φωτογραφία 14‐38: Προτεινόμενη θέση ΝΑΑ.1, κατεύθυνση νοτιοανατολική Φωτογραφία 14‐39: Προτεινόμενη θέση ΝΑΑ.2, κατεύθυνση βορειοδυτική Φωτογραφία 14‐40: Προτεινόμενη θέση ΝΑΑ.3, κατεύθυνση βορειοδυτική Φωτογραφία 14‐41: Προτεινόμενη θέση ΑΑ.1 κατεύθυνση νοτιοανατολική Φωτογραφία 14‐42: Προτεινόμενη θέση ΑΑ.2, κατεύθυνση δυτική Φωτογραφία 14‐43: Προτεινόμενη θέση ΑΑ.3 κατεύθυνση νοτιοανατολική

Σχέδια και χάρτες σε pdf